Проучват GPS сигнал, който предвижда земетресения

Анализирайки GPS данни от почти 100 големи земетресения по света, учените откриват потенциален двучасов сигнал за предсказване на разкъсвания.
0
410
Земетресенията

Според неотдавнашно проучване публикувано в Science на 20 юли, учените може би са направили значителна крачка към прогнозирането на земетресения.

Анализирайки GPS данни от почти 100 големи земетресения по света, те разкриха доказателства за потенциална предхождаща фаза, която настъпва 2 часа преди сеизмичния разрив.

Предупреждение от 2 часа преди земетресенията

„Ако може да се потвърди, че зараждането на земетресенията често включва едночасова прекурсорна фаза и ако могат да се разработят средства за надеждното ѝ измерване, би могло да се издаде предупреждение за прекурсорна фаза“, казва Роланд Бюргман в съобщение за пресата.

Способността за прогнозиране на земетресенията отдавна е предизвикателство. Краткосрочното прогнозиране на земетресения има за цел да издава предупреждения от минути до месеци преди земетресението.

 Откритие на асеизмични приплъзвания предвещаващи събитията

Предишни изследвания са подсказвали за съществуването на предхождаща фаза на бавно асеизмично приплъзване в разломите преди големи земетресения. Асеизмичните приплъзвания са бавни, почти незабележими движения по разломната плоскост, които не предизвикват забележими земни трусове.

Връзката им със сеизмичните разкъсвания, които предизвикват бързи и резки движения, обаче остава неясна. Освен това асеизмичните свличания често се случват, без да са последвани от земетресение.

В опит да хвърлят светлина върху този казус, Куентин Блетери и Жан-Матийо Ноке от Лазурния бряг, Франция проведоха систематично глобално търсене на краткосрочни предшестващи разломни приплъзвания преди големи земетресения.

Използвайки високоскоростни GPS данни от над 3 000 геодезически станции по света, те измерват изместването на разлома, което води до 90 земетресения с магнитуд 7 и повече.

Анализът им разкрива един фин, но изключително важен сигнал – период на експоненциално ускоряване на приплъзването на разлома в близост до хипоцентъра на евентуалното земетресение, настъпил приблизително два часа преди разкъсването.

Според изследователите, тези открития предполагат, че много големи земетресения могат да започнат с предварителна фаза на приплъзване или че наблюденията представляват края на много по-дълъг и труден за измерване процес на предварително приплъзване.

Какво възпрепятства прогнозите за земетресенията?

Макар че тяхното проучване предлага обещаващи доказателства за потенциален предварителен сигнал преди големи земетресения, Блетери и Ноке изразяват своята предпазливост.

Те подчертават, че съществуващите инструменти за мониторинг на земетресенията нямат необходимия обхват и прецизност, за да идентифицират или наблюдават предхождащо приплъзване в мащаба на отделните земетресения.

Бюргман също така заяви, че все още не е сигурно дали такива бавни ускорения на приплъзване са отчетливо свързани с големи земетресения или дали те могат да бъдат точно измерени за отделни събития, за да се осигурят приложими предупреждения.

Тъй като търсенето на възможности за прогнозиране на земетресенията продължава, тези открития са доста важна стъпка към разгадаването на загадките им.

С напредването на технологиите и разбирането, надеждата за издаване на животоспасяващи предупреждения за земетресения може един ден да стане реалност. Засега обаче готовността (където е възможно) и изграждането на устойчиви общности остават най-добрата защита срещу тези непредсказуеми природни сили.

Напишете коментар