Китай се превръща в суперсила в областта на слънчевата енергия и доминира 80% от веригата за доставки

0
329

През 2023 г. Китай е вложил над 130 млрд. щатски долара в своята соларна индустрия, което го прави безспорен лидер в световната верига за доставки на соларна енергия.

Нов доклад на Wood Mackenzie разкрива, че от 2023 г. до 2026 г. Китай ще контролира над 80 % от световното производство на полисилиций, пластини, клетки и модули – критичните компоненти на соларните панели.

Докладът, озаглавен „Как експанзията на Китай ще се отрази на световните вериги за доставка на соларни модули?“, предвижда също, че до 2024 г. Китай ще добави повече от един терават (TW) мощности за производство на вафли, клетки и модули, което ще е достатъчно, за да задоволи годишните световни

Ръст на производството на слънчева енергия в Китай

Хуайян Сун, старши консултант в Wood Mackenzie и автор на доклада, заяви че привлекателните маржове за полисилиций и напредъкът в технологиите и създаването на местни производства в чужбина са стимулирали растежа на производството на слънчева енергия в Китай. Сън прогнозира, че Китай ще запази доминиращата си позиция в световната верига за доставки на соларна енергия и ще продължи да увеличава технологичното и ценовото си предимство пред конкурентите си.

Превъзходството на Китай в областта на соларната енергия се основава на напредналата технология, ниските разходи и цялостната верига за доставки. Китай обяви, че планира да изгради повече от 1000 GW капацитет за клетки от N-тип, следващото поколение технология след P-тип, което е 17 пъти повече от останалите страни в света взети заедно.

Свръхпредлагане в Китай и силна конкуренция

Веригата за доставки на слънчева енергия е изправена пред свръхпредлагане и силна конкуренция, което вече води до отмяна на някои планове за разширяване. В доклада се предупреждава, че свръхпредлагането на пазара е насочено главно към старите производствени линии, които произвеждат продукти с по-ниска ефективност, като например клетките от тип P и M6. Търсенето на клетки от тип P започва да намалява през 2023 г., а анализаторите на Wood Mackenzie очакват то да бъде само 17% от предлагането до 2026 г.

„Свръхпредлагането безспорно ще възпрепятства някои от настоящите планове за разширяване. През последните три месеца бяха прекратени или спрени повече от 70 GW мощности в Китай“, добави Сун.

Напишете коментар